V letu 2020 smo podjetja še posebej skrbno bdela nad poslovanjem, kar lahko bistveno zmanjša pritiske ob koncu leta, ko se pripravljamo na izdelavo zaključnih bilanc in drugih poročil, sočasno pa načrtujemo poslovanje v prihajajočem letu in ob tem preverjamo in osvežujemo našo strategijo.

Zaključna poročila ne dajejo samo vpogleda v poslovanje preteklega obdobja ampak so tudi
📌pomemben vir informacij za načrtovanje in
📌pomembno vplivajo na prihodnje sodelovanje z bankami, poslovnimi partnerji in drugimi deležniki.

Sedaj je še čas, da preverite 💡 ali ste storili vse, da bodo vaši izkazi optimalni in bodo realno odražali celoletno poslovanje. Čas, da preverite ustreznost izkazanih prihodkov in odhodkov, čas za izterjavo neporavnanih terjatev, čas za preverjanje vrednosti sredstev. Pravi čas za ponovno oceno likvidnostne situacije oz. finančne odpornosti in posledično aktiviranje dodatnih virov financiranja, če je to potrebno. Morda ob vsem tem ugotovite določene pomanjkljivosti pri spremljanju poslovanja in vpeljete potrebne spremembe.

Pri vsem tem je zelo dobrodošel #pogledodzunaj. V #BVFinančnaSkupina vam lahko svetujemo pri vseh prej navedenih aktivnostih.

Skupaj do optimalnega zaključka leta in stabilnega poslovanja v letu 2021. 🎯