Evropska komisija je gospodarsko napoved za Slovenijo za leto 2020 v primerjavi z julijem nekoliko poslabšala, na 7,1-odstotni padec BDP. Za odstotno točko je poslabšala tudi napoved za leto 2021 (5,1-odstotna rast). V skladu stokratno napovedjo, ki je za Slovenijo nekoliko boljša kot v povprečju za območje evra in celotno EU, naj bi se Slovensko gospodarstvo na raven pred pandemijo vrnilo v letu 2022.

Čaka nas torej zahtevno obdobje, ki bo še naprej terjalo veliko strokovnosti, odgovornosti, sposobnosti predvidevanja in hitrega odzivanja. Tega se zavedamo tudi v #BVFinančnaSkupina, kjer vam v sodelovanju z našimi partnerji
✅izvedemo analizo učinkov epidemije in ukrepov za njeno zajezitev na vaše poslovanje in s tem na premoženjski in finančni položaj vašega podjetja
✅izvedemo analizo ustreznosti vašega poslovnega modela s predlogi prilagoditve spremenjenim razmeram
✅pripravimo in sodelujemo pri izvedbi ukrepov za okrepitev in vzdrževanje optimalne likvidnosti in splošne finančne kondicije
✅svetujemo pri pridobivanju potrebnih sredstev za poslovanje in/ali kapitala za financiranje rasti ali izboljšanja kapitalske ustreznosti
✅svetujemo in neposredno sodelujemo pri pripravi in posodabljanju poslovnih načrtov

Skupaj do stabilnega poslovanja.