𝗭𝗲𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗼𝘃𝗻𝗮 𝗺𝗲𝘀𝘁𝗮 so osrednjega pomena za trajnostni razvoj in se uspešno odzivajo na globalne izzive varstva okolja, gospodarskega razvoja in socialne vključenosti.

S spodbujanjem preoblikovanja v okolju prijaznejša podjetja ter spodbujanjem dobrih praks v delovnih okoljih in na trgu dela kot celoti, lahko vlade in drugi odločevalci ter delodajalci in zaposleni sami pomembno prispevajo k ustvarjanju dostojnih zaposlitvenih možnosti, povečevanju učinkovitosti virov ter gradnji nizkoogljične trajnostne družbe.

In katera delovna mesta uvrščamo med zelena? To so delovna mesta

🍀v podjetjih, ki proizvajajo blago ali opravljajo storitve, ki koristijo okolju ali ohranjajo naravne vire

🍀 pri katerih dolžnosti delavcev vključujejo izboljšanje okolju prijaznih proizvodnih procesov ali porabo manj naravnih virov

in ki neposredno prispevajo k:

👉zmanjševanju vpliva podjetij in gospodarskih sektorjev na okolje z izboljšanjem učinkovitosti energije, surovin in vod

👉 razogljičenju gospodarstva in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov

👉zmanjševanju ali izogibanju vsem oblikam odpadkov in onesnaževanju

👉zaščiti ali obnovi ekosistemov

VEČ O RAZPISU

#GreenJobs #EmploymentOpportunities #ResourceEfficiency #SustainableSociety