Zaradi Covid-19 se je poslovno okolje zelo spremenilo, več je negotovosti, sistemskih in ostalih tveganj. Zato se mora spremeniti tudi naše načrtovanje, pri čemer mora biti poudarek na grajenju mehanizmov za uspešno soočanje z negotovimi razmerami, t.j. na graditvi naše finančne in splošne odpornosti. Pri tem je pomembno spremljanje lokalnih in globalnih trendov ter vseh deležnikov s katerimi smo kot podjetniki, organizacije v interakciji oziroma ocena spodaj naštetih dejavnikov, ki je osnova za pripravo scenarijev, strategij in kratkoročnih načrtov:
➡Kakšen je dosedanji vpliv Covid-19 na naše poslovanje, premoženje in finančni položaj.
➡Kakšni trendi bodo prevladovali v naslednjem obdobju 12 -24 mesecev.
➡Kako bodo ti trendi vplivali na naše poslovanje.
➡Ali je naš poslovni model še ustrezen in kako ga prilagoditi novi realnosti.
➡Kakšni so možni scenariji in kakšna so tveganja.
➡Kako zagotavljati , vzdrževati ustrezno likvidnost.
➡Ali so naša orodja za redno osveževanje načrta denarnih tokov ob upoštevanju vseh področij poslovanja in različnih scenarijev še ustrezna.
➡In končno, kako v teh okoliščinah pripraviti oz. prilagoditi naš strateški načrt in letni plan.

Veliko vprašanj, na katera je dobro čimprej odgovoriti. Pri tem vam bomo z veseljem pomagali tudi z našimi strokovnjaki.

Kontaktirajte nas na info@bvfg.si.