Ocenjevanje vrednosti je osnovna storitev podjetja BV Finančna Skupina d.o.o. Ocenjujemo vrednosti podjetij, nepremičnin, strojev in opreme ter neopredmetenih sredstev. Nameni ocenjevanja podjetij so različni, med pomembnejšimi nameni je ocenjevanje podjetij za davčni namen.

S 1. 1. 2023 bo v Zakonu o dohodnini (ZDoh) prišlo do sprememb.

Pri obstoječem zakonu (velja od 1. 1. 2022 dalje) posameznik ob prodaji lastnega deleža plača davek na kapitalski dobiček in ne na davek na dividendo. Po 15-letnem lastništvu  posameznik davka ne plača. Na enak način je tretirana tudi prodaja lastnega deleža svojemu podjetju. S 1.1.2023 pa bodo takšne prodaje tretirane kot dividenda in ne več kot kapitalski dobiček, obdavčitev pa bo tako enaka 25 % davčne osnove. Davčna osnova je razlika med prodajno vrednostjo deleža, ki se oblikuje tržno, ter nabavno vrednostjo deleža (vrednost deleža v času vstopa družbenika v podjetje).

Glavne razlike med obstoječo zakonodajo in zakonodajo po 1. 1. 2023:

Do konca leta 2022 je torej še čas da posamezniki, ki so lastniki lastniških delež v podjetju, le te prodajo brez neobdavčenega izplačila. Kako?

Obrnite se na BV Finančno Skupino d.o.o. kjer vam ekipa izkušenih strokovnjakov svetuje kakšne so opcije pri prodaji lastnega deleža in na kaj je posebno potrebno biti pozoren.

Nameravate do konca leta prodati lastni delež svojemu podjetju? Potrebujete pri tem pomoč?

Pišite nam na info@bvfg.si ali nas pokličite na 059 048 405.