S strani državnega zbora je bil potrjen #PROTIKORONSKI ZAKON, ki prinaša možnost zmanjšanja stroškov dela in nekatere ukrepe za lažje premagovanje likvidnostnih težav. 🍀
Zakon prinaša:
➡️Zmanjšanje stroškov dela z državnim financiranjem nadomestila plače in prispevkov za delavce na čakanju na delu
➡️Oprostitev plačila obrokov predhodne akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, ki dospejo v plačilo po uveljavitvi zakona do 31.5.2020
➡️Nadomestilo za bolniško odsotnost krije zdravstvena zavarovalnica
➡️Kreditojemalci imajo možnost odloga plačila obveznosti za 12 mesecev. Država nudi poroštvo
➡️Za kreditojemalce, ki najemajo kredit pri javnem skladu, lahko velja odlog plačila za 12 mesecev
➡️Namenijo se sredstva za podporo projektom na področju R&R in naložbe v R&R ter proizvodnjo cepiv, zdravil in zaščitne opreme
➡️Plačilni rok države zasebnim subjektom je osem dni. Kadar je upnik javni organ, so plačilni roki 60 dni
➡️Poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za stečaj ali prisilno poravnavo, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve epidemije. Ukrep se uporablja med veljavo zakona in še tri mesece po prenehanju

V primeru iskanja denarnih sredstev za tekočo likvidnost vam ponujamo pomoč. Več info na: info@bvfg.si.