Stabilno poslovanje zahteva skrbnost , ki zagotavlja, da je poslovanje dolgoročno uspešno in skladno z veljavnimi predpisi. Za to so potrebna specifična znanja s področja prava, davkov, računovodstva, kjer za to usposobljeni svetovalci poskrbijo, da so vaše odločitve optimalne, vam in vašim zaposlenim pa prihranijo čas.

Na voljo so vam storitve:
➡️pravnega svetovanja na področju gospodarskega, delovnega, stvarnega, obligacijskega ter bančnega prava , izvedbe skrbnih pravnih pregledov, izdelave pravnih mnenj, podporo pri insolventnih postopkih
➡️davčnega svetovanja, ki zajema svetovanje pri različnih transakcijah (prodaje, odtujitve, prenehanje družb itd.), svetovanje pri statusnem preoblikovanju, preventivne davčne preglede, zastopanje v davčnih postopkih, sestavi dokumentacije o transfernih cenah , svetovanju v zvezi z davkom od dohodka pravnih oseb, DDV in dohodnine
➡️računovodske storitve , ki zajemajo svetovanje pri statusnem preoblikovanju in prenehanju družb, vodenje glavne in pomožnih knjig, obračun osebnih prejemkov, izdelavo zaključnega računa in predpisanih poročil, priprava poročil za poslovodstva in lastnike,..

Smo na kaj pozabili? Obvestite nas in poskrbeli bomo tudi za to.