Start up (zagonska) podjetja igrajo pomembno vlogo v gospodarstvu, ker

šŸ‘‰Ā spodbujajo inovacije ter razvijajo nove tehnologije, izdelke in storitve,

šŸ‘‰ustvarjajo delovna mesta posebejĀ Ā v zgodnjih fazah svojega razvoja, pa tudi v fazi rasti, tako neposredno, z zaposlovanjem, kot posredno s svojim vplivom na dobavne verige in druga podjetja,

šŸ‘‰prispevajo h gospodarski rasti z ustvarjanjem priložnosti za naložbe in podjetniÅ”tvo,

šŸ‘‰pomenijo dodatno konkurenco na trgih, kar lahko zniža cene, izboljÅ”a kakovost in poveča inovativnost v že uveljavljenih panogah,

šŸ‘‰Ā imajo pozitiven družbeni vpliv z razvojem tehnologij in storitev, ki obravnavajo družbene in okoljske izzive inĀ Ā prispevajo k bolj trajnostnemu in pravičnemu gospodarstvu.

Na uspeŔen zagon in razvoj start up podjetij vpliva več dejavnikov, med njimi

šŸ‘‰jasna in prepričljiva poslovna ideja, ki nagovarja resnične potrebe trga in ki bo pritegnila potencialne stranke in vlagatelje,

šŸ‘‰temeljita raziskava trga, ki dokazuje, da obstaja povpraÅ”evanje po določenem izdelku ali storitvi in ki identificira potencialne konkurente, tržne trende in želje strank,

šŸ‘‰izdelek ali storitev, ki ustreza potrebam ciljnega trga,

šŸ‘‰močna in predana ekipa, ki je sposobna dobro sodelovati in je navduÅ”ena nad poslanstvom in cilji startupa,

šŸ‘‰kapital za razvoj in rast poslovanja,

šŸ‘‰trden poslovni modelĀ Ā in infrastrukturo, ki podpira rast glede na to, da imajo uspeÅ”na zagonska podjetja praviloma velik potencial za hitro Å”irjenje poslovanja.

šŸ‘‰sposobnost prilagajanja spreminjajočim se tržnim razmeram, potrebam strank in tehnoloÅ”kemu napredku.

Danes se v priloženem prispevku (Tvegan trg kapitala) osredotočamo na vire financiranja, potrebne za zagon in razvoj start up podjetij v pogojih zaostrenih razmer na trgu tveganega kapitala in podporo, ki jo lahko s tem v zvezi ponudimo v BV Finančna Skupina d.o.o.