FINANČNO SVETOVANJE

Ali potrebujete informacijo, koliko je vaše podjetje vredno ali vaše osnovno sredstvo?
Ali potrebujete nov vir financiranja ali pomoč pri odplačevanju obstoječega dolga?
Si želite, da bi imeli ključne podatke o podjetju vedno na voljo in bi lahko ključne odločitve sprejeli hitreje, kvalitetnejše in dovolj hitro, da ne bi zamudili dragocenih priložnosti?

Finančna optimizacija podjetja

Pri celovitem obvladovanju finančnih tveganj izhajamo iz obvladovanja likvidnostnega tveganja (optimizacija obratnega kapitala, pridobivanje finančnih virov in alternativnih virov financiranja, pomoč pri nadzoru nad denarnimi tokovi in transakcijami ter pri izdelavi kratkoročnega/letnega plana denarnih tokov) in hkrati svetujemo pri zagotavljanju solventnosti (optimalna oziroma ustrezna kapitalska struktura) podjetja.

Preberi Več

pošljiTE povpraševanje

Finančna optimizacija podjetja

Pri celovitem obvladovanju finančnih tveganj izhajamo iz obvladovanja likvidnostnega tveganja (optimizacija obratnega kapitala, pridobivanje finančnih virov in alternativnih virov financiranja, pomoč pri nadzoru nad denarnimi tokovi in transakcijami ter pri izdelavi kratkoročnega/letnega plana denarnih tokov) in hkrati svetujemo pri zagotavljanju solventnosti (optimalna oziroma ustrezna kapitalska struktura) podjetja.
Finančna optimizacija obsega:
⦁ obvladovanje kreditnih tveganj, pri čemer nudimo izdelavo finančne analize in spremljave kupcev (bonitetna ocena),
⦁ načrt finančnega prestrukturiranja,
⦁ pogajanja z dobavitelji, kupci, finančnimi institucijami (banke) in tudi z državnimi institucijami v primeru davčnega dolga (FURS …),
⦁ postavljanje kreditnih limitov,
⦁ zavarovanje terjatev,
⦁ postavitev politike varovanja pred tečajnimi in obrestnim tveganjem.

pošljiTE povpraševanje

Skrbni pregledi poslovanja (Due Diligence)

Oblike in obseg skrbnih pregledov so odvisne od namena naročnika:

1. Podrobna preučitev morebitnega cilja združitve, prevzema, privatizacije ali podobne transakcije oziroma spremembe financiranja podjetja ali spremembe lastniške strukture. Običajno pregled zahteva kupec.

Preberi Več

pošljiTE povpraševanje

Skrbni pregledi poslovanja (Due Diligence)

Oblike in obseg skrbnih pregledov so odvisne od namena naročnika:

1. Podrobna preučitev morebitnega cilja združitve, prevzema, privatizacije ali podobne transakcije oziroma spremembe financiranja podjetja ali spremembe lastniške strukture. Običajno pregled zahteva kupec.

2. Razumna preiskava, ki se osredotoča na zadeve, ki bodo v prihodnje materialno pomembne (na primer ali bo lahko podjetje s tehnološkega stališča izpolnilo pogodbeno obveznost dobave materiala).

3. Preverjanje s postavljanjem ključnih vprašanj.

4. Preiskava trenutnih praks, procesov in politik.

5. Preverjanje, s katerim se odločitev o nakupu izvede na podlagi načel vrednotenja in analize vrednosti.

Za izdelavo ponudbe se moramo najprej sestati, kjer prestavite svoja pričakovanja in nekaj osnovnih podatkov. Za sestanek se lahko dogovorite tukaj

pošljiTE povpraševanje

Poslovni načrti

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben za zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje. Z njim boste:

⦁ pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja,
⦁ lahko oblikovali strategijo razvoja podjetja,
⦁ zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala,
⦁ dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja.

pošljiTE povpraševanje

Zadolževanje javnega sektorja

Javnim družbam nudimo odlično strokovno podporo in s svetovanjem pripomoremo do najugodnejših pogojev financiranja. Naše bogate izkušnje dokazujejo, da je dobra strokovna podpora, kadar podjetja potrebujejo različna financiranja, ne le potrebna, ampak skorajda nujna.

pošljiTE povpraševanje

Zadolževanje javnega sektorja

Javnim družbam nudimo odlično strokovno podporo in s svetovanjem pripomoremo do najugodnejših pogojev financiranja. Naše bogate izkušnje dokazujejo, da je dobra strokovna podpora, kadar podjetja potrebujejo različna financiranja, ne le potrebna, ampak skorajda nujna.

pošljiTE povpraševanje

Storitve svetovanja osebam javnega prava

Storitve svetovanja osebam javnega prava zagotavljamo skupaj z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo (www.pppforum.si), ki je specializiran za področje vodenja postopkov oddaje javnih naročil, vodenje javnih investicijskih projektov v obliki javno-zasebnih partnerstev in koncesij ter za svetovanje na področju organizacije javnih služb.

Preberi Več

pošljiTE povpraševanje

Storitve svetovanja osebam javnega prava

Storitve svetovanja osebam javnega prava zagotavljamo skupaj z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo (www.pppforum.si), ki je specializiran za področje vodenja postopkov oddaje javnih naročil, vodenje javnih investicijskih projektov v obliki javno-zasebnih partnerstev in koncesij ter za svetovanje na področju organizacije javnih služb.

Elektronsko naročanje je trend, ki naročnikom po ZJN-3 omogoča, da svojo pozornost s postopkovnih in formalnih vprašanj preusmerijo na vsebino. Skupaj s podjetjem S-procurement, d.o.o., zagotavljamo dostop do sodobne in varne elektronske platforme za javno naročanje (http://www.s-procurement.si). Platforma omogoča tudi prodajo javnega premoženja preko elektronske dražbe.

pošljiTE povpraševanje

Storitve svetovanja osebam javnega prava

Storitve svetovanja osebam javnega prava zagotavljamo skupaj z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo (www.pppforum.si), ki je specializiran za področje vodenja postopkov oddaje javnih naročil, vodenje javnih investicijskih projektov v obliki javno-zasebnih partnerstev in koncesij ter za svetovanje na področju organizacije javnih služb.

Elektronsko naročanje je trend, ki naročnikom po ZJN-3 omogoča, da svojo pozornost iz postopkovnih in formalnih vprašanj preusmerijo na vsebino. Skupaj s podjetjem S-procurement, d.o.o., zagotavljamo dostop do sodobne in varne elektronske platforme za javno naročanje (www.s-procurement.si). Platforma omogoča tudi prodajo javnega premoženja preko elektronske dražbe.

pošljiTE povpraševanje

Postopek prodaje/nakupa podjetij

Prodaja ali nakup podjetja je zahteven in dolgotrajen proces, kjer je strokovnost svetovalcev izjemno pomembna. Kot izkušeni strokovnjaki vodimo za vas celoten postopek prodaje/nakupa podjetij:

⦁ opredelitev prodajne strategije,
⦁ skrbni pregled in ocenitev vrednosti podjetja,
⦁ analiza ekonomske upravičenosti nakupa,
⦁ iskanje potencialnih kupcev oziroma investitorjev,
⦁ določitev izhodišč in smernic za pogajanja,
⦁ aktivno sodelovanje pri pogajanjih,
⦁ priprava vse potrebne dokumentacije,
⦁ izvedba prodaje oziroma nakupa.

pošljiTE povpraševanje

Postopek prodaje/nakupa podjetij

Prodaja ali nakup podjetja je zahteven in dolgotrajen proces, kjer je strokovnost svetovalcev izjemno pomembna. Kot izkušeni strokovnjaki vodimo za vas celoten postopek prodaje/nakupa podjetij:

⦁ opredelitev prodajne strategije,
⦁ skrbni pregled in ocenitev vrednosti podjetja,
⦁ analiza ekonomske upravičenosti nakupa,
⦁ iskanje potencialnih kupcev oziroma investitorjev,
⦁ določitev izhodišč in smernic za pogajanja,
⦁ aktivno sodelovanje pri pogajanjih,
⦁ priprava vse potrebne dokumentacije,
⦁ izvedba prodaje oziroma nakupa.

pošljiTE povpraševanje

Postopek prodaje nepremičnin

Prodaja nepremičnin poteka klasično na podlagi zakona o nepremičninskem posredovanju ali pa kot »tailor made« sodelovanje, ki zajema vse od svetovanja in priprave prodajne strategije do iskanja primernega kupca.

pošljiTE povpraševanje

Oglejte si še:


Ocenjevanje
vrednosti
Ocenjujemo vrednost podjetij, nepremičnin, strojev, opreme in ostalih sredstev.
VEČ
Finančno
svetovanje
Svetujemo vam pri prodaji nepremičnin, prodaji ali nakupu podjetja, izvedemo skrbni pregled.
VEČ
Priprava Finančne
strategije
Finančni svetovalec vam pomaga pri usklajevanju finančnih, računovodskih in davčnih strategij z namenom povečevanja vrednosti podjetja.
VEČ
Poslovno
svetovanje
Nudimo vzpostavitve, izobraževanja in svetovanja pri optimiziranju vaših poslovnih procesov.
VEČ
Nepremičninsko
svetovanje
Ste pred pomembno odločitvijo o nakupu, prodaji, najemu, oddaji, prenovi ali celo razvoju nepremičnine?
VEČ
Supernadzor nepremičninskih
projektov
V vašem imenu skrbimo za namensko porabo finančnih sredstev tekom celotne investicije.
VEČ
Pravno in davčno
svetovanje
Na področju pravnega in davčnega svetovanja sodelujemo z najboljšimi odvetniki specialisti in davčnimi svetovalci.
VEČ
Računovodske storitve
in svetovanje
Nudimo celovite ali le specifične računovodske storitve glede na vaše zahteve in potrebe.
VEČ

Kontakt

V kolikor potrebujete našo storitev, ponudbo ali imate le vprašanje, smo vam na voljo in z veseljem vam bomo pomagali najti strokovno rešitev za vas.