NE POZABIMO NA POMEN IN VREDNOTENJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Se dovolj zavedamo pomena neopredmetenih sredstev? Jih znamo prepoznati,…