Vrednotenje podjetja: soočenje z (ne)realnostjo.

Danes pa nekaj več o vrednotenju podjetij. 🎯vodilo racionalnega vlaganja je, da…