OCENJEVANJE VREDNOSTI PREMOŽENJA

Ocenjujemo vrednost podjetij, nepremičnin, strojev, opreme in ostalih sredstev (neopredmetena sredstva, terjatve ....) v skladu z MSOV.

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Predmet ocenjevanja vrednosti:

⦁ poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali),
⦁ industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča),
⦁ stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine),
⦁ zemljišča v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča),
⦁ specialne nepremičnine (kamnolomi, rudniki …).

pošljiTE povpraševanje

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Nameni ocenjevanja vrednosti:

• prevzemi, združitve, prodaja/nakup podjetja ali njegovega dela (blagovne znamke, dobro ime …),
• davčni namen,
• dokapitalizacija, delitve in oddelitve, izstopi družbenikov,
• statusno preoblikovanje,
• ocena vrednosti podjetji v insolventnih postopkih,
• menedžerski odkupi in odkupi z zadolžitvijo,
• računovodsko poročanje,
• in drugo.

pošljiTE povpraševanje

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Predmet ocenjevanja vrednosti:

⦁ poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali),
⦁ industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča),
⦁ stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine),
⦁ zemljišča v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča),
⦁ specialne nepremičnine (kamnolomi, rudniki …).

pošljiTE povpraševanje

Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme

Nameni ocenjevanja vrednosti:

• računovodsko poročanje manjših in večjih družb,
• davčni namen,
• zavarovanje terjatev,
• določitev tržne najemnine,
• dokapitalizacija podjetij,
• prodaja sredstev,
• določitev odškodnine,
• postopek prisilne poravnave in stečajni postopek.

pošljiTE povpraševanje

Oglejte si še:


Ocenjevanje
vrednosti
Ocenjujemo vrednost podjetij, nepremičnin, strojev, opreme in ostalih sredstev.
VEČ
Finančno
svetovanje
Svetujemo vam pri prodaji nepremičnin, prodaji ali nakupu podjetja, izvedemo skrbni pregled.
VEČ
Priprava Finančne
strategije
Finančni svetovalec vam pomaga pri usklajevanju finančnih, računovodskih in davčnih strategij z namenom povečevanja vrednosti podjetja.
VEČ
Poslovno
svetovanje
Nudimo vzpostavitve, izobraževanja in svetovanja pri optimiziranju vaših poslovnih procesov.
VEČ
Nepremičninsko
svetovanje
Ste pred pomembno odločitvijo o nakupu, prodaji, najemu, oddaji, prenovi ali celo razvoju nepremičnine?
VEČ
Supernadzor nepremičninskih
projektov
V vašem imenu skrbimo za namensko porabo finančnih sredstev tekom celotne investicije.
VEČ
Pravno in davčno
svetovanje
Na področju pravnega in davčnega svetovanja sodelujemo z najboljšimi odvetniki specialisti in davčnimi svetovalci.
VEČ
Računovodske storitve
in svetovanje
Nudimo celovite ali le specifične računovodske storitve glede na vaše zahteve in potrebe.
VEČ

Kontakt

V kolikor potrebujete našo storitev, ponudbo ali imate le vprašanje, smo vam na voljo in z veseljem vam bomo pomagali najti strokovno rešitev za vas.