POSLOVNO SVETOVANJE

Vašemu podjetju nudimo storitve vzpostavitve, izobraževanja in poslovnega svetovanja na podlagi metodologij vitkega poslovanja (Lean) in kvalitete (Six Sigma).

Poslovno svetovanje

⦁ optimiziramo poslovne procese, lokacije poslovanja in dobavno verigo,
⦁ zagotovimo kvaliteto in stabilnost vaših produktov kot rezultat optimiziranih poslovnih procesov,
⦁ postavimo in vodimo projektno pisarno,
⦁ izvedemo revizijo vašega poslovnega procesa,
⦁ ocenimo možne potenciale izboljšanja kakovosti in nižanja stroškov,
⦁ pripravimo temeljit poslovni načrt,
⦁ analiziramo panoge, v katerih delujete oziroma boste delovali.

pošljiTE povpraševanje

Preobrat podjetij

Številni podjetniki in tudi managerji upajo, da se bodo stvari uredile same od sebe in vztrajajo pri obstoječem načinu poslovanja. Skoraj zagotovo čudežnih  rešitev za težave podjetje ni. Ob težavah podjetja  je treba čim prej ukrepati, kajti vsak izgubljen trenutek pomeni nevarnost, da ga izkoristi konkurenca.

Preberi Več

pošljiTE povpraševanje

Preobrat podjetij

Številni podjetniki in tudi managerji upajo, da se bodo stvari uredile same od sebe in vztrajajo pri obstoječem načinu poslovanja. Skoraj zagotovo čudežnih  rešitev za težave podjetje ni. Ob težavah podjetja  je treba čim prej ukrepati, kajti vsak izgubljen trenutek pomeni nevarnost, da ga izkoristi konkurenca.
Preobrat poteka v treh glavnih fazah:
⦁ Zamašiti luknje, skozi katere odteka denar.
⦁ Ugotoviti, ali je denarja oziroma premoženja še dovolj, da bi poslovanje v prihodnosti lahko spet postalo dobičkonosno.
⦁ Dolgoročna strateška usmeritev/preusmeritev podjetja.

Ter nekaj dodatnih korakih, ki vam jih bomo z veseljem prestavili na sestanku.

pošljiTE povpraševanje

Načrt poslovnega prestrukturiranja

Načrt poslovnega prestrukturiranja obsega:

⦁ celovito analizo okolja in poslovanja podjetja (tudi finančno analizo),
⦁ poročilo – načrt poslovnega prestrukturiranja je pripravljen v sodelovanju s ključnimi zaposlenimi v podjetju.

Dodana vrednost naših strokovnjakov je sodelovanje pri izvedbi prestrukturiranja, saj so izkušnje pokazale, da je neobremenjen pristop k uvajanju sprememb ključen za njihovo lažjo in hitrejšo uvedbo.

pošljiTE povpraševanje

Postavljanje strategij

V poenostavljenem smislu je strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega poslovnega stanja podjetja.

Naša izkušena ekipa vam pri tem pomaga tako, da:

⦁ pripravimo neodvisno analizo obstoječega stanja,
⦁ določimo nove strateške cilje ter
⦁ izdelamo strategijo za izbrano področje poslovanja.

Preberi Več

pošljiTE povpraševanje

Postavljanje strategij

V poenostavljenem smislu je strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega poslovnega stanja podjetja.

Naša izkušena ekipa vam pri tem pomaga tako, da:

⦁ pripravimo neodvisno analizo obstoječega stanja,
⦁ določimo nove strateške cilje ter
⦁ izdelamo strategijo za izbrano področje poslovanja.

Kdo potrebuje izdelano strategije?

Vprašanje je podobno kot: “Kdo potrebuje poslovni načrt?”

Odgovor je: “Vsako podjetje!” Strategija je lahko samo v glavi podjetnika posameznika, veliko bolje pa je, če je zapisana v obliki strukturiranega dokumenta, ki bralca/uporabnika sili k nadaljnjemu približevanju zastavljenega cilja.

Izdelave strategij se lotevamo po Six Sigma metodologiji, saj z njo lahko podjetje pripravi delujoč načrt ukrepanja za:

⦁ povečanje prihodkov,
⦁ zmanjšanje stroškov na različnih segmentih,
⦁ izboljšave procesov v vseh delih organizacije.

pošljiTE povpraševanje

Poslovni načrti

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben za zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje in s pomočjo katerega boste:

⦁ pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja,
⦁ oblikovali strategijo razvoja podjetja,
⦁ zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala,
⦁ dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja.

pošljiTE povpraševanje

Svetovanje pri zniževanju stroškov

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička ali jih tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem in novo, pozitivno energijo v vašem poslovanju vam bomo pomagali znižati vaše stroške na najnižji možni nivo in tako boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja.

Po Six Sigma metodi vas bomo pripeljali do največjih učinkov z najmanjšimi možnimi spremembami pri vašem poslovanju.

pošljiTE povpraševanje

Svetovanje pri zniževanju stroškov

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička ali jih tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem in novo, pozitivno energijo v vašem poslovanju vam bomo pomagali znižati vaše stroške na najnižji možni nivo in tako boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja.

Po Six Sigma metodi vas bomo pripeljali do največjih učinkov z najmanjšimi možnimi spremembami pri vašem poslovanju.

pošljiTE povpraševanje

Povečanje prodaje

Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni prodaji. Analiza prodaje, zalog, terjatev, lokacij, izkoriščenje vseh prodajnih kanalov, možnosti komuniciranja s strankami, načrtovanje akcij, izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere od aktivnosti, ki jih opravimo, da lahko dosežete večjo prodajo.

pošljiTE povpraševanje

Svetovanje pri internacionalizaciji vašega poslovanja

Svetujemo vam pri vstopu na tuje trge in za vas:

⦁ oblikujemo poslovno strategijo,
⦁ analiziramo poslovno okolje z vidika konkurenčnega potenciala podjetja,
⦁ preučimo konkretno tuje poslovno okolje z vidika normativnega, družbenega, institucionalnega, političnega in ekonomskega okvirja,
⦁ svetujemo pri posameznih korakih ob dejanskem vstopu na tuji trg.

pošljiTE povpraševanje

Svetovanje pri internacionalizaciji vašega poslovanja

Svetujemo vam pri vstopu na tuje trge in za vas:

⦁ oblikujemo poslovno strategijo,
⦁ analiziramo poslovno okolje z vidika konkurenčnega potenciala podjetja,
⦁ preučimo konkretno tuje poslovno okolje z vidika normativnega, družbenega, institucionalnega, političnega in ekonomskega okvirja,
⦁ svetujemo pri posameznih korakih ob dejanskem vstopu na tuji trg.

pošljiTE povpraševanje

Uredba GDPR

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov.

Poskrbeti morate za ustrezne politike varovanja osebnih podatkov, pripraviti ustrezne protokole v primeru varnostnih incidentov ter izvesti ustrezne postopke in ukrepe za minimizacijo količine podatkov, obseg njihove obdelave ter obdobje njihove hrambe.

Za vse omenjene aktivnosti imamo izvedene številne referenčne projekte.

pošljiTE povpraševanje

Svetovanje in upravljanje z intelektualno lastnino

⦁ Svetujemo, vodimo in izpeljemo celoten postopek prijave znamke in modelov pri pristojnih Uradih za intelektualno lastnino.
⦁ Pripravimo in uredimo različne oblike licenčnih in avtorskih pogodb, prenose pravic ter druge dokumente, vezane na področje intelektualne lastnine.
⦁ Svetujemo vam, vložimo in vodimo različne postopke pritožb, tožb in drugih sporov na področju intelektualne lastnine.

pošljiTE povpraševanje

Svetovanje in upravljanje z intelektualno lastnino

⦁ Svetujemo, vodimo in izpeljemo celoten postopek prijave znamke in modelov pri pristojnih Uradih za intelektualno lastnino.
⦁ Pripravimo in uredimo različne oblike licenčnih in avtorskih pogodb, prenose pravic ter druge dokumente, vezane na področje intelektualne lastnine.
⦁ Svetujemo vam, vložimo in vodimo različne postopke pritožb, tožb in drugih sporov na področju intelektualne lastnine.

pošljiTE povpraševanje

Prenos družinskega podjetja

Imate družinsko podjetje ali večlastniško družbo? Komu lahko največ pomagamo? Družinskim podjetjem, ki želijo prenesti dejavnost na potomce ter pravično in dolgoročno urediti poslovno-premoženjska razmerja. Kako? Pripravili smo 4 module, s katerimi celostno rešimo edinstveno družinsko-poslovno situacijo. Enako učinkovito pomagamo vsem, ki potrebujejo samo eno izmed rešitev.

pošljiTE povpraševanje

Oglejte si še:


Ocenjevanje
vrednosti
Ocenjujemo vrednost podjetij, nepremičnin, strojev, opreme in ostalih sredstev.
VEČ
Finančno
svetovanje
Svetujemo vam pri prodaji nepremičnin, prodaji ali nakupu podjetja, izvedemo skrbni pregled.
VEČ
Priprava Finančne
strategije
Finančni svetovalec vam pomaga pri usklajevanju finančnih, računovodskih in davčnih strategij z namenom povečevanja vrednosti podjetja.
VEČ
Poslovno
svetovanje
Nudimo vzpostavitve, izobraževanja in svetovanja pri optimiziranju vaših poslovnih procesov.
VEČ
Nepremičninsko
svetovanje
Ste pred pomembno odločitvijo o nakupu, prodaji, najemu, oddaji, prenovi ali celo razvoju nepremičnine?
VEČ
Supernadzor nepremičninskih
projektov
V vašem imenu skrbimo za namensko porabo finančnih sredstev tekom celotne investicije.
VEČ
Pravno in davčno
svetovanje
Na področju pravnega in davčnega svetovanja sodelujemo z najboljšimi odvetniki specialisti in davčnimi svetovalci.
VEČ
Računovodske storitve
in svetovanje
Nudimo celovite ali le specifične računovodske storitve glede na vaše zahteve in potrebe.
VEČ

Kontakt

V kolikor potrebujete našo storitev, ponudbo ali imate le vprašanje, smo vam na voljo in z veseljem vam bomo pomagali najti strokovno rešitev za vas.