ZAKAJ IZBRATI NAS?

Ker smo strokovni, zanesljivi, zaupanja vredni in kakovostno opravimo svoje delo. Vsako stranko jemljemo resno, zato se nenehno trudimo za hitre, ugodne in kakovostne storitve.

Poslanstvo:

Zaradi naše strokovnosti stranke dolgoročno pridobijo.

Vizija:

Vsakemu podjetju, ki bo želelo povečati svojo vrednost, želimo na eni vstopni točki omogočiti vse potrebne aktivnosti, da bo ta cilj tudi doseglo.

Vrednote:

Kakovost, integriteta, odločnost, zavezanost k rezultatom, spoštovanje ljudi, odgovornost, stalne izboljšave in zaupnost.

Naši cilji so:

⦁ razumeti pričakovanja in potrebe naših strank,
⦁zagotavljati celovite rešitve z vseh področij svetovanja na enem mestu,
⦁ zagotavljati svetovanje z najvišjo stopnjo strokovnosti,
⦁ graditi dolgoročen partnerski odnos,
⦁ nuditi individualen pristop in najboljšo možno rešitev problemov,
⦁ zagotavljati ažuren in učinkovit nasvet, kadarkoli ga potrebujejo.

Ekipa

mag. Črtomir Časar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, sodni cenilec

izvršni direktor


Barbara Drobne

Direktorica računovodskega podjetja Benefita d.o.o.


mag. Črtomir Časar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, sodni cenilec

izvršni direktor


Črtomir Časar se v okviru družbe ukvarja z finančnim svetovanjem, ocenjevanjem vrednosti in prestrukturiranjem podjetij s poglavitno usmeritvijo v sodelovanje pri poslovnem in finančnem preoblikovanju družb. Po izobrazbi je magister ekonomskih znanosti in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij ter sodni cenilec. Ima večletne izkušnje na področju ocenjevanja vrednosti podjetij za različne namene in podjetij različnih velikosti ter pri ocenjevanju vrednosti neopredmetenih sredstev. Sodeloval je tudi pri več pripravah načrtov prestrukturiranja podjetij.

V svoji 18-letni karieri si je največ izkušenj pridobil na bančnem področju, kjer ima kar 14 let delovnih izkušenj, in sicer na različnih področjih, tudi vodstvenih ter v organih odločanja (upravljanje kreditnih tveganj, investicijsko bančništvo, poslovanje s prebivalstvom, nadziranje družb). V letih 2009-2013 je deloval kot član sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V letu 2014 je pridobil Potrdilo za člane nadzornih svetov in upravnih odborov Združenja Nadzornikov Slovenije.

Od leta 2017 je član Združenja Manager, v letu 2018 je skupaj s stanovskimi kolegi ustanovil Društvo sodnih izvedencev – cenilcev. Prav tako je v okviru BV Finančne Skupine član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.


Barbara Drobne

Direktorica računovodskega podjetja Benefita d.o.o.


Barbara Drobne je direktorica podjetja Benefita d.o.o. in bo poskrbela za gradnjo trdnih temeljev rasti in uspeha vašega podjetja. Magistrirala je iz ekonomije, na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru smer računovodstvo in revizija. Ima preko 10 let delovnih izkušenj v računovodstvu. Njeno strokovno delo odlikujejo izjemna strokovnost, pozitiven pristop in nenehno strmenje k digitalizaciji procesov, kar ji omogoča optimizacijo delovnih tokov in izboljšanje učinkovitosti. Njene bogate izkušnje in predanost poklicnim načelom jo uvrščajo med vodilne strokovnjake na področju računovodstva.


mag. Dean Medved

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin


Primož Povše

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev, opreme in nepremičnin


mag. Dean Medved

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin


mag. Dean Medved (pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin) je preko 20 let preživel v več bankah na vodilnih funkcijah, od tega je 10 let delal tudi v Frankfurtu in na Dunaju. Bančništvo je leta 2015 zamenjal z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin kar opravlja tudi preko podjetja Finsol d.o.o., v kratkem pa bo delovno področje dogradil tudi z ocenjevanjem vrednosti podjetij. Je tudi mediator in član društva mediatorjev, ima licenco PPL za pilota enomotornih letal in v prostem času rad Slovenijo gleda še iz zraka.


Primož Povše

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev, opreme in nepremičnin


Primož je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva, ki je kariero sicer začel kot kot strojni projektant v podjetju Gorenje Indop, nato pa kot tehnolog vzdrževanja v podjetju KLS d.d. na Ljubnem ob Savinji.

Od leta 2010 se ukvarja z ocenjevanjem vrednosti strojev, opreme in nepremičnin, od leta 2013 pa izključno s tem. Leta 2016 je pridobil licenco Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme, v letu 2019 pa tudi licenco za Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, oboje s strani SIR. Strokovnjakov s tako kombinacijo znanj, izkušenj in veščin, kot jih ima Primož, je v Sloveniji zelo malo. Primož se ukvarja s cenitvijo vseh vrst opreme, za osebno in profesionalno uporabo, pisarniške opreme, proizvodnih linij, delovnih strojev ipd., ter vseh vrst nepremičnin.


mag. Dejan Petkovič

pogodbeni sodelavec za davčno svetovanje


linkedin/ naslov

Benjamin Lukšič, MBA

Vodja finančnega svetovanja


mag. Dejan Petkovič

pogodbeni sodelavec za davčno svetovanje


Dejan Petkovič je davčni svetovalec z licenco ZDSS ter član upravnega odbora ZDSS. Opravil je znanstveni magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. Do leta 2003 je vodil finance in računovodstvo velike gospodarske družbe, od leta 2003 pa se ukvarja z davčnim in podjetniškim svetovanjem. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko. Pri inštitutu za poslovodno računovodstvo (IPR) je pridobil naziv certificirani poslovodni računovodja.


linkedin/ naslov

Benjamin Lukšič, MBA

Vodja finančnega svetovanja


Benjamin Lukšič, MBA, je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer Bančni in Finančni Management, pozneje pa je pridobil tudi naziv MBA na Laurea University of Applied Sciences na Finskem.

Kariero je začel v Evropski investicijski banki v Luksemburgu, kjer je delal na področju razvojnih investicijskih skladov in razvojnih investicijah v regiji Afrika, Karibi in Pacifik. Pozneje je prevzel vlogo namestnika direktorja v bolnišnici Jesenice, kjer je pokrival splošno in poslovno področje. Bil je tudi vodja programa digitalizacije bolnišnice. Trenutno v dveh slovenskih bolnišnicah opravlja funkcijo člana nadzornih svetov in sicer v bolnišnici Sežana in bolnišnici Postojna. BV Finančni Skupini se je pridružil v letu 2023, kjer pokriva področje vrednotenja podjetij, poslovnih načrtov, skrbnih pregledov in finančnega svetovanja. Ima potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.


dr. Monika Picker

ICF profesionalni certificirani coach


Bi se radi pridružili ekipi?

V svoje vrste vabimo vrhunske strokovnjake, prednost imajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in/ali strokovnjaki s pridobljenim CFA izpitom.


Monika Picker

ICF profesionalni certificirani coach


Monika Picker je ICF profesionalni certificirani coach in se osredotoča na poslovni razvoj in poslovni coaching za člane uprav, mlade perspektivne kadre, mala in srednje velika podjetja, umetnike in politike. Prav tako je certificiran PCC in ACC coach. Ga. Picker je bila predsednica Mednarodne zveze za coache (ICF) v letu 2018/19. Ima različne delovne izkušnje, od coachinga, poučevanja jezikov ter poučevanja na različnih univerzah, do svetovanja Svetemu Sedežu (Združeni narodi, Dunaj) in dela za Zvezno ministrstvo za socialne zadeve (Dunaj, Avstrija). Končala je študij prava na Paris Lodron Univerzi v Salzburgu in ima magisterij iz zgodovine in slavistike. Prav tako je pridobila diplomo v ruskem jeziku in certifikat na Puškinovem inštitutu v Rusiji. Svoj doktorski študij na področju zgodovine, kulture in družbenih ved je končala z odliko. Pridobila je tudi diplomo za kitajski jezik in diplomo kot poslovni coach.


Bi se radi pridružili ekipi?

V svoje vrste vabimo vrhunske strokovnjake, prednost imajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in/ali strokovnjaki s pridobljenim CFA izpitom.


Podatki

Verovškova ulica 55A 1000 Ljubljana

BV Finančna Skupina, finančno svetovanje, d.o.o.

Davčna številka SI: 75128292
Matična številka: 6435491000

Kontakt

V kolikor potrebujete našo storitev, ponudbo ali imate le vprašanje, smo vam na voljo in z veseljem vam bomo pomagali najti strokovno rešitev za vas.