ZAKAJ IZBRATI NAS?

Ker smo strokovni, zanesljivi, zaupanja vredni in kakovostno opravimo svoje delo. Vsako stranko jemljemo resno, zato se nenehno trudimo za hitre, ugodne in kakovostne storitve.

Poslanstvo:

Zaradi naše strokovnosti stranke dolgoročno pridobijo.

Vizija:

Vsakemu podjetju, ki bo želelo povečati svojo vrednost, želimo na eni vstopni točki omogočiti vse potrebne aktivnosti, da bo ta cilj tudi doseglo.

Vrednote:

Kakovost, integriteta, odločnost, zavezanost k rezultatom, spoštovanje ljudi, odgovornost, stalne izboljšave in zaupnost.

Naši cilji so:

⦁ razumeti pričakovanja in potrebe naših strank,⦁zagotavljati celovite rešitve z vseh področij svetovanja na enem mestu,⦁ zagotavljati svetovanje z najvišjo stopnjo strokovnosti,⦁ graditi dolgoročen partnerski odnos,⦁ nuditi individualen pristop in najboljšo možno rešitev problemov,⦁ zagotavljati ažuren in učinkovit nasvet, kadarkoli ga potrebujejo.

Ekipa

mag. Črtomir Časar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, sodni cenilec

izvršni direktor


Alenka Urnaut Ropoša, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, sodna cenilka

direktorica poslovne enote Maribor


mag. Črtomir Časar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, sodni cenilec

izvršni direktor


Črtomir Časar se v okviru družbe ukvarja z finančnim svetovanjem, ocenjevanjem vrednosti in prestrukturiranjem podjetij s poglavitno usmeritvijo v sodelovanje pri poslovnem in finančnem preoblikovanju družb. Po izobrazbi je magister ekonomskih znanosti in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij ter sodni cenilec. Ima večletne izkušnje na področju ocenjevanja vrednosti podjetij za različne namene in podjetij različnih velikosti ter pri ocenjevanju vrednosti neopredmetenih sredstev. Sodeloval je tudi pri več pripravah načrtov prestrukturiranja podjetij.

V svoji 18-letni karieri si je največ izkušenj pridobil na bančnem področju, kjer ima kar 14 let delovnih izkušenj, in sicer na različnih področjih, tudi vodstvenih ter v organih odločanja (upravljanje kreditnih tveganj, investicijsko bančništvo, poslovanje s prebivalstvom, nadziranje družb). V letih 2009-2013 je deloval kot član sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V letu 2014 je pridobil Potrdilo za člane nadzornih svetov in upravnih odborov Združenja Nadzornikov Slovenije.

Od leta 2017 je član Združenja Manager, v letu 2018 je skupaj s stanovskimi kolegi ustanovil Društvo sodnih izvedencev – cenilcev. Prav tako je v okviru BV Finančne Skupine član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.


Alenka Urnaut Ropoša, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, sodna cenilka

direktorica poslovne enote Maribor


Alenka Urnaut Ropoša ima dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščene ocenjevalke vrednosti nepremičnin, izdano s strani Slovenskega inštituta za revizijo od leta 2004. Poleg tega je tudi sodna cenilka za področje gradbeništva/nepremičnin od leta 2014 ter pooblaščena inženirka pri Inženirski zbornici Slovenije od leta 2001. Letno izdela vsaj 100 ocen vrednosti nepremičnin (stanovanjske, poslovne nepremičnine in zemljišča) za različne namene ocenjevanja. Je tudi ocenjevalka vrednosti nepremičnin za več poslovnih bank, izdeluje tehnične preglede nepremičnin (Due Diligence), vodi nepremičninske projekte (trgovine, poslovni in stanovanjski objekti) ter poslovno svetovanje upravljalcem nepremičnin (Alpdom Invest d.o.o., Stanovanjsko podjetje Ravne d.o.o.).


Primož Povše

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev, opreme in nepremičnin


mag. Dejan Petkovič

pogodbeni sodelavec za davčno svetovanje


linkedin/ naslov

Primož Povše

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev, opreme in nepremičnin


Primož je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva, ki je kariero sicer začel kot kot strojni projektant v podjetju Gorenje Indop, nato pa kot tehnolog vzdrževanja v podjetju KLS d.d. na Ljubnem ob Savinji.

Od leta 2010 se ukvarja z ocenjevanjem vrednosti strojev, opreme in nepremičnin, od leta 2013 pa izključno s tem. Leta 2016 je pridobil licenco Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme, v letu 2019 pa tudi licenco za Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, oboje s strani SIR. Strokovnjakov s tako kombinacijo znanj, izkušenj in veščin, kot jih ima Primož, je v Sloveniji zelo malo. Primož se ukvarja s cenitvijo vseh vrst opreme, za osebno in profesionalno uporabo, pisarniške opreme, proizvodnih linij, delovnih strojev ipd., ter vseh vrst nepremičnin.


mag. Dejan Petkovič

pogodbeni sodelavec za davčno svetovanje


Dejan Petkovič je davčni svetovalec z licenco ZDSS ter član upravnega odbora ZDSS. Opravil je znanstveni magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. Do leta 2003 je vodil finance in računovodstvo velike gospodarske družbe, od leta 2003 pa se ukvarja z davčnim in podjetniškim svetovanjem. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko. Pri inštitutu za poslovodno računovodstvo (IPR) je pridobil naziv certificirani poslovodni računovodja.


linkedin/ naslov

Andrej Poljanec

Strokovnjak za poslovno svetovanje


Bi se radi pridružili ekipi?

V svoje vrste vabimo vrhunske strokovnjake, prednost imajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in/ali strokovnjaki s pridobljenim CFA izpitom.


Andrej Poljanec

Strokovnjak za poslovno svetovanje


Andrej deluje na področju poslovnega svetovanja že 25 let. Je specialist za strategijo, prenovo in optimizacijo poslovanja podjetij, digitalizacijo procesov, obvladovanje tveganj in uvajanje sistema uravnoteženih kazalcev merjenja ter uvedbo standarda ISO9001. Svetuje pri internacionalizaciji podjetij, obvladovanju razvojnih projektov. Pripravlja poslovne načrte, načrte trženja in pomaga pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih EU. Njegova referenčna lista obsega več kot 100 projektov doma in v tujini.
Svojo kariero je več kot 25 let gradil v gospodarstvu, zadnja leta predvsem v managementu, zadnje desetletje je delal tudi kot samostojni svetovalec, projektni vodja in podjetnik, predavatelj na VŠC, GZS in WHC, organiziral in vodil je strokovne dogodke in konference.


Bi se radi pridružili ekipi?

V svoje vrste vabimo vrhunske strokovnjake, prednost imajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in/ali strokovnjaki s pridobljenim CFA izpitom.


Podatki

Verovškova ulica 55A 1000 Ljubljana

BV Finančna Skupina, finančno svetovanje, d.o.o.Davčna številka SI: 75128292Matična številka: 6435491000 Poslovna enota MariborUlica Vita Kraigherja 3, 2000 MariborDirektorica poslovne enote: mag. Alenka Urnaut Ropoša

Kontakt

V kolikor potrebujete našo storitev, ponudbo ali imate le vprašanje, smo vam na voljo in z veseljem vam bomo pomagali najti strokovno rešitev za vas.