SPREMLJAMO ZA VAS!

#SlovenskiPodjetniškiSklad je produktu #P1Plus2020-garancije sklada za bančne kredite s subvencionirano obrestno mero dodal novo kreditno garancijsko linijo
C.19 Mikrogarancije za MSP-kritje škode zaradi COVID-19 z zelo ugodnimi pogoji in poenostavljeno dokumentacijo. Kredit iz te linije je namenjen zagotavljanju zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v času epidemije in s tem nadaljevanje vaše podjetniške aktivnosti.✔
Razpis sklada z že vključeno dodatno linijo C.19 si lahko ogledate na spodnji povezavi sklada⬇⬇
https://lnkd.in/gUR23VT
in v Ur. Listu RS št. 65/2020 na povezavi ⬇⬇
https://lnkd.in/gTuZCEi

BV Finančna Skupina d.o.o. nenehno poudarjamo pomen zagotavljanja in vzdrževanja ustrezne likvidnosti in vam pomagamo navedeno doseči z notranjimi ukrepi v podjetju kot tudi aktiviranjem instrumentov, kot je tudi zgoraj navedeni. Na osnovi vašega interesa bomo ocenili ali izpolnjujete pogoje za prijavo na omenjeni razpis in vam uredili vso potrebno dokumentacijo in vodili postopek, do podpisa pogodbe z banko. 🎯

Zaupajte nam, pomagali smo že mnogim, pomagali bomo tudi vam.