Velike spremembe prinašajo velike #priložnosti, če jih vidimo, smo hitri in inovativni. Pomeni, da moramo tudi v zahtevnih okoliščinah vlagati v #ideje in #razvoj, ob tem pa ohranjati svojo finančno in poslovno kondicijo. Tako bomo pripravljeni na obdobje okrevanja oziroma bomo k temu tudi sami prispevali. Pri tem nam lahko pomagajo sredstva iz razpisov različnih skladov in bank (Pregled aktualnih razpisov), za financiranje:

➡obratnih sredstev in vzdrževanje likvidnosti

➡investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva

➡razvoja digitalnega poslovanja in digitalne preobrazbe

➡ukrepov za učinkovito rabo energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije

➡raziskovalno-razvojnih projektov

Z našo storitvijo na ključ, ki vključuje

👉analizo poslovanja, premoženjskega in finančnega položaja ter oceno ustreznosti poslovnega modela s predlogom morebitnih sprememb

👉oceno potreb po dodatnih finančnih virih in izbor najustreznejše oblike financiranja oziroma programa

👉izdelavo poslovnega načrta in pripravo celotne dokumentacije za prijavo na razpis

👉aktivno sodelovanje v postopku do odobritve in črpanja sredstev

vam bomo pomagali, da boste do razpisanih sredstev tudi dejansko prišli.

Zaupajte nam, skupaj bomo zagotovili nemoteno poslovanje in nadaljni razvoj.

Več informacij na info@bvfg.si.