Danes vas želimo opozoriti na razpis Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) P1 plus 2023, ki micro, malim in srednjim podjetjem omogoča dostop do ugodnejšega financiranja na osnovi garancij sklada.

Strokovnjaki BV Finančna Skupina d.o.o. vam pri tem nudimo celovito storitev, od preverjanja izpolnjevanja pogojev, priprave poslovnega načrta in ostale dokumentacije za pridobitev garancije SPS, do priprave in uskladitve dokumentacije z izbrano poslovno banko za odobritev in črpanje kredita. Od vas pričakujemo samo aktivno sodelovanje v celotnem procesu ter dostavo potrebnih podatkov za pripravo poslovnega načrta in ostale zahtevane dokumentacije.

Pri tem posebej izpostavljamo naš pristop in izkušnje pri pripravi poslovnih načrtov. S poslovnim načrtom, ki ga pripravimo v sodelovanju z vami, boste pridobili širši uvid v finančno in tržno sliko vašega podjetja in ga, kot kvalitetno izhodišče, uporabili za vsa vaša poslovna načrtovanja, ukrepe in aktivnosti. Lahko ga boste uporabili za pridobivanje različnih oblik  finančnih virov in na drugi strani pri odločanju o finančnih vlaganjih. S pomočjo tako pripravljenega poslovnega načrta ter ocen in analiz, ki se izvajajo v procesu njegove priprave, boste lažje identificirali in obvladovali različna tveganja, povečali vašo učinkovitost in se pravočasno in ustrezno odzivali na nove poslovne priložnosti. Z rednim osveževanjem poslovnih načrtov, ki je prav tako del naših storitev, pa si zagotovite kvaliteten dolgoročni sistem spremljanja poslovanja.

STORITEV NA KLJUČ BV FINANČNA SKUPINA PRI RAZPISU SPS vključuje: 

✅ Pregled ključnih kazalnikov in preverjanje ali podjetje izpolnjuje pogoje razpisa. 

✅ Finančno svetovanje – intervju s poslovodstvom. 

✅ Priprava poslovnega načrta. 

✅ Povezava z banko. 

✅ Priprava zahtevane dokumentacije ter po potrebi komunikacija s SPS. 

Več info: RAZPIS SPS P1 PLUS 2023

#turnkeyservice #businessplan #responsiveness #professionalism #excellency