Nepovratna sredstva, vavčerji in ugodne kreditne linije so pomemben dejavnik razvoja podjetij, trajnostnega poslovanja in njihove odličnosti. Nanje svoje partnerje redno opozarjamo tudi v #BVFinančnaskupina. Sedaj je pravi čas, da se pripravite na jesenske razpise, med katerimi tokrat izpostavljamo naslednje:
👉razpis SID banke za ugodne kreditne linije z jamstvom EGF za financiranje obratnih sredstev in naložb
👉razpis Slovenskega podjetniškega sklada P1 Plus 2022 za pridobitev ugodnejših bančnh kreditov za obratna sredstva in naložbe
👉vavčerje za različna statusna preoblikovanja subjektov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost
👉vavčerje za prenos lastništev družinskih podjetij na družinske člane in zaposlene in za dvig kompetenec prevzemnikov družinskih podjetij
👉razpis javne agencije SPIRIT za nepovratna sredstva za financranje demo-pilotnih projektov, s poudarkom na področju zelenega prehoda in krožnega gospodarstva
👉razpis EKO Sklada za nepovratna sredstva za financiranje energetske prenove (učinkovitosti) poslovnih stavb

Več si oglej v dokumentu: Pregled aktualnih razpisov

Pri pridobitvi sredstev na osnovi zgoraj navedenih razpisov vam nudimo vso potrebno strokovno podporo, od ocene izpolnjevanja pogojev za pridobitev razpisanih sredstev, priprave vlog z ustrezno dokumentacijo, priprave pogodbene dokumentacije, črpanja sredstev do priprave poročil o uporabi sredstev. Kontaktirajte nas in si pravočasno zagotovite dostop do ugodnih virov financiranja.