Poleg odgovornosti posameznika za lasten razvoj, vseživljensko učenje in jasno izražanje potreb za uspešno delo, je bila izpostavljena tudi sprememba vloge HR kot poslovne in strateške funkcije, da:

🎯se bo v organizacije uvedla potrebna prožnost na organizacijski in osebni ravni, temelječa na medsebojnem zaupanju, transaparentni komunikaciji in empatiji

🎯se bo zaposlenim omogočilo njim najustreznejšo obliko in način dela

🎯se bo vsakemu zaposlenemu našel njegov smisel (vloga) v organizaciji, njegov zakaj

🎯bo organizacija omogočala nenehno izobraževanje zaposlenih (kot del strategije), medsebojno izmenjavo znanj (zaposleni postanejo coachi in mentorji) in združevanje v čim bolj raznolike teame

🎯se bodo ustrezno prilagodili poslovni prostori, ki bodo vedno bolj namenjeni druženju in sodelovanju

Tudi mi se zavedamo pomena vloge HR pri vodenju zaposlenih v zahtevnih okoliščinah poslovanja in bitki za talente in vam v okviru podporne pisarne nudimo pomoč tudi na tem področju.