Imeti dober izdelek ali storitev ni dovolj. Za uspešno poslovno zgodbo in tudi za potrebe kreditiranja ju je treba še ustrezno predstaviti. Magister ekonomskih znanosti Črtomir Časar iz Puconec je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, sodni cenilec in direktor ljubljanske družbe BV Finančna skupina, ki se ukvarja s finančnim svetovanjem, med drugim podjetnikom pomagajo narediti primeren poslovni načrt.

Na vprašanje, ali ta igra veliko vlogo v procesu pridobivanja bančnega posojila, odgovarja: »Ključno je, da je poslovni model natančno določen in s tem odgovarja na vprašanje, zakaj je njihov izdelek ali storitev najboljši ter kaj pri tem predstavlja dodano vrednost. Predvsem ugotavljam, da pri vsaki stranki šteje tudi prvi vtis.«

Kot pojasnjuje, je treba pri pripravi poslovnega načrta glede na povpraševanje in konkurenco na trgu pripraviti količinsko analizo in na podlagi teh podatkov ustrezno projekcijo poslovanja. »Tu pride do prve kritične točke, ko nadobudneži začnejo posel, nimajo pa pripravljenega izračuna, koliko izdelkov in storitev morajo prodati, da začnejo ustvarjati pozitiven denarni tok oziroma da je RVC GP (razlika med prodajno in nabavno ceno) dovolj visok. Sliši se enostavno, ko imaš izračunano lastno ceno. Pri pripravi poslovnega načrta opravimo revizijo vseh ključnih postavk v računovodskih izkazih in analizo občutljivosti projekcij.«

Pri delu z bankami družbam pomagajo pripraviti IBR – neodvisni pregled poslovanja posameznega podjetja za banke, kjer predlagajo banki kot posojilodajalki reprogramiranje finančnih virov podjetja z namenom vzpostaviti dolgoročno vzdržno finančno strukturo, ki bo omogočila podjetju dosegati nadaljnje poslovne cilje. »Namen izdelave IBR je analizirati finančni in poslovni položaj podjetja ter predstaviti ukrepe, ki bodo omogočili stabilno poslovanje in nadaljnjo rast.«

Nelogične poslovne prakse
Mala in srednje velika podjetja, ki so gonilo slovenskega gospodarstva, po besedah Časarja nekaterih funkcij uspešnega poslovanja ne razvijejo do optimalne stopnje oziroma imajo nelogične poslovne prakse in navade. »Žal to ugotovijo šele, ko poslujejo z izgubo. Zato je najprej treba ugotoviti, kaj je ključni vzrok neuspešnega poslovanja, kar najbolje ocenimo s skrbnim pregledom poslovanja (Due Diligence) in postavimo diagnozo, ali je dovolj finančno prestrukturiranje ali pa je potrebno tudi poslovno, morda podjetje potrebuje zgolj posojilo, morda pa celostno poslovno preoblikovanje.« Kot pravi, finančno svetovanje iščejo podjetja vseh vrst, tako tista, ki so komaj v začetni fazi poslovnega cikla, kot tudi podjetja, ki so že uveljavljena na trgu. »V zadnjem času smo imeli kar nekaj start-up podjetij, ki so se na nas obrnila z željo po oceni tržne vrednosti njihovega lastniškega kapitala. « O tovrstnih svetovanjih je mogoče med igralci v gospodarstvu naleteti na različna mnenja. »Odkar sem aktiven na tem področju, sem dobil vtis, da je poslovno okolje mnenja, da imamo ocenjevalci čarobno palico, s katero določimo oceno vrednosti podjetja in zaračunamo stranki svojo storitev. Seveda ni tako, saj gre za odgovorno in strokovno delo, pri katerem so jasno določena pravila igre in je treba model dobro dodelati, da lahko določimo čim bolj realne predpostavke, na podlagi katerih pridemo do ocene vrednosti.«

Organizacijske svete krave
Za uspešno poslovanje je potrebna tudi optimizacija poslovnega procesa. Na katere napake svetovalci v organizaciji gospodarskih družb največkrat naletijo? »Največkrat najdemo tako imenovane organizacijske svete krave, gre za zakoreninjene nelogične poslovne prakse in navade, pri katerih trmasto vztrajajo in so mogoče nekoč bile smiselne, vendar so sčasoma izgubile svojo dodano vrednost. Na področju optimizacije delovanja organizacij smo v fazi analize usmerjeni predvsem v prepoznavanje najpomembnejših izgub in priložnosti za ustvarjanje večje dodane vrednosti. Pri tem med drugim uporabljamo metodologijo vitke organiziranosti (Lean Management).« Najprej se vedno usmerijo na področja, kjer je mogoče v kratkem času največ narediti in to tudi izmeriti. To so predvsem kriteriji, po katerih delujejo nabava in standardi znotraj nabavnega procesa, politika cen prodaje oziroma procesi v komerciali in organiziranost glede finančnega stanja – kreditnega potenciala podjetja znotraj finančnega kontrolinga. »Veliko pozornost posvečamo optimizaciji procesov v proizvodnji in zmanjševanju pretočnih časov, kar pomeni, da je naša glavna naloga povečanje produktivnosti z obvladovanjem zastojev. V organizacijah z daljšo tradicijo opažamo tudi ogromno hierarhičnih ravni in prepočasno odločanje. V manjših organizacijah pa pomanjkanje pravega ravnovesja med standardi in fleksibilnostjo.«

Fotografija: Nataša Juhnov