Sestavni del odličnosti je tudi #odgovornost, odgovornost do sebe, do sodelavcev, do strank, do poslovnih partnerjev, do ožje in širše skupnosti, do družbe kot celote.
Danes je še bolj izrazito kot sicer potrebna tudi odgovornost za #zdravje nas vseh. V #BVFinančna Skupina jo udejanjamo s kombinacijo različnih oblik in načinov dela in z doslednim spoštovanjem predpisanih in priporočenih ukrepov tudi tako da:
👉čim več dela opravimo na daljavo in to omogočamo tudi svojim partnerjem 📲
👉si v skladu z medsebojnim dogovorom in spoštovanjem omejitev med člani teama izmenjujemo novosti, ideje, informacije o poteku projektov preko zoom-a, teamsov in drugih platform
👉upoštevamo vse varnostne ukrepe, ko je potrebno določena vprašanja, pristope, možne rešitve preveriti v živo
👉upoštevamo vse ukrepe in priporočila, ko se je potrebno z našimi strankami na bolj neposreden način pogovoriti o njihovih izzivih in jim predstaviti možne rešitve
👉 se sprostimo ob virtualni skodelici kave ali čaja

in se med seboj čim večkrat z iskrenim zanimanjem vprašamo ALI SI V REDU – ALI STE V REDU? 🍀