Podjetja in podjetniki ste in smo bili tudi v letu 2021 izpostavljeni vrsti izzivov kot posledice epidemije in ostalih dejavnikov sprememb, kot sta razvoj tehnologije in globalne spremembe. Vse to terja nenehno budnost in preigravanje različnih scenarijev s ciljem ohranjanja in stabilne rasti poslovanja. Pomemben del teh aktivnosti je tudi zagotavljanje ustreznih virov financiranja. 💶

V #BVFinančnaSkupina vam s svojim znanjem in izkušnjami pomagamo
➡pri iskanju najustreznejših virov financiranja (strateški ali finančni investitorji), glede na fazo razvoja podjetja, v kateri se to nahaja (zgodnja, kasnejša, zrela)
➡pri pripravi dokumentacije za pridobitev izbranega vira financiranja (predstavitev podjetja, poslovni načrt, finančni izkazi in projekcije)
➡pri pogajanjih z izbranimi investitorji (zasebni investitorji, banke, skladi tveganega kapitala,…) in sklepanju pogodb
➡pri pridobivanju subvencij in nepovratnih sredstev na osnovi domačih in evropskih razpisov. Samo v letu 2022 Ministrstvo za gospodarstvo namenja skoraj 500 milijonov EUR subvencij in nepovratnih sredstev za področja digitalizacije, investicije, raziskave in razvoj.

V letu 2022 bo podjetnikom na voljo veliko možnosti pridobitve subvencij, oziroma nepovratnih sredstev. Ministrstvo za gospodarstvo bo v letu 2022 namenilo skoraj 500 mio eur nepovratnih sredstev na različnih področjih: digitalizacija, investicije, lesarstvo, turizem, razvoj in raziskave itd. Nekaj trenutno aktualnih razpisov:

  1. JAVNI POZIV – VAROVANJE INVESTICIJSKEGA POTENCIALA –> Namen javnega poziva je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19. Cilj javnega poziva je ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu. Višina sofinanciranja projekta znaša največ do vključno 9.991,90 EUR. Rok za prijavo je od 9. 5. 2022, 10:00 do 31. 5. 2022,13:00.
  2. NEPOVRATNA SREDSTVA ZA KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIH ZNAMK NA TUJIH TRGIH PREK SHOWROOMOV –> Za povečevanje konkurenčnosti podjetij bo tudi v 2022 na voljo razpis za vzpostavitev showroom-a na tujem trgu. Podjetje lahko prejme do 100.000 eur nepovratnih sredstev (subvencija 75 %) za krepitev svoje blagovne znamke v tujini. Prijave so možne le za podjetja iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Rok za prijavo je 3.5.2022.
  3. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ GRADNJE NOVIH MANJŠIH PROIZVODNIH NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z IZRABO SONČNE ENERGIJE (JR SE OVE 2021) –> Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.  Rok za prijavo je 26.1.2022 in 25.2.2022.
  4. DAVČNE OLAJŠAVE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNO DEJAVNOST –> Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj. Davčno osnovo lahko znižate za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno davčno osnovo. Od 1.1.2020: Zmanjšanje davčne osnove skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove. Rok za prijavo je 31.  3. 2022. 
  5. SID BANKA – UGODNO KREDITIRANJE:

a) Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

b) Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

c) Financiranje poslovanja MSP (MSP 9)

d) Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 2)

e) Financiranje tehnološko – razvojnih projektov ( RRI 3 )

6. PODPORA PREHODU V KROŽNO, NIZKOOGLJIČNO IN PODNEBNO ODPORNO GOSPODARSTVU –> Cilj EU je, da postane do leta 2050 prva brezogljična celina. Zaradi tega glavnega cilja Evropske Unije se tekom leta pričakujejo dodatni razpisi na temo prehod v krožno, nizkoogljično in podnebno odprto gospodarstvo. Če želite, da za vas spremljamo te razpise nam pišite, da vas dodamo med prioritetne stranke. 

7. 70% SOFINANCIRANJE ZA RAZISKAVE MSP-jev – EIC ACCELERATOR –> Imate svetovno inovacijo z velikim tržnim potencialom v fazi delujočega prototipa? Da jo pripeljete na trg, vam je na voljo 70% sofinanciranje, do 2,5 mio EUR. Prijavijo se lahko samostojni start-upi in MSP-ji. Rok za kratko prijavo: kadarkoli; rok za razširjeno prijavo: 1 rok: 12.01. 2022, 2. rok 6.4.2022, 3.rok 15.6.2022, 4.rok 5.10.2022. Več o razpisu EIC Accelerator  tukaj.

Možnosti je veliko, pravočasno se pripravimo na leto 2022. Pokličite nas in seznanili vas bomo z vsemi aktualnimi razpisi za subvencije in nepovratna sredstva in ostalimi možnostmi financiranja, med katerimi bomo skupaj izbrali najustreznejšo. Pomagali smo že mnogim, pomagali bomo tudi vam. 💪

Za več informacij nam piši na: info@bvfg.si 📧