Ne dolgo nazaj so bili pri merjenju uspešnosti poslovanja ključni finančni kazalniki in paradigma rasti. Ob spremenjenih okoljskih in družbenih razmerah v ospredje stopa trajnostni vidik, ki od podjetij terja redefiniranje njihove vloge in vrednosti, ki jo ustvarjajo. Za to so potrebni ambiciozni cilji, višji standardi delovanja in drugačna merila za spremljanje njihovega izpolnjevanja in napredka. Ne nazadnje nas bodo po tem ocenjevali tudi poslovni partnerji, banke, ki bodo pri presojanju projektov prednost dajale trajnostnosti pred donosnostjo in ostali deležniki.

Zaključevanje poslovnega leta in načrtovanje za prihajajoče obdobje je priložnost za tovrsten razmislek. Kako?
👉 izmerimo začetno stanje
👉opredelimo vrednost, ki jo želimo ustvarjati in s katero bomo prispevali k razvoju panoge in družbe
👉postavimo jasne cilje in določimo sredstva, pogoje in način za njihovo doseganje
👉določimo kazalnike za merjenje napredka in izpolnjevanja ciljev, ki bodo uravnotežili ambicije po poslovni in finančni uspešnosti z ambicijo zniževanja negativnih in povečevanja pozitivnih vplivov na okolje, družbo in ljudi znotraj in izven podjetja ter vključevali skrb za regionalni razvoj in nova delovna mesta.

Skupaj z ambicioznimi cilji v leto 2021. 🍀