Še vedno smo tu za vas, v polni zasedbi, da vam pomagamo in svetujemo.
Tokrat se vračamo na #ocenjevanje #vrednosti #premoženja (podjetij, nepremičnin, strojev) saj nepredvidljivi dogodki, kot je izbruh koronavirusa #SARS-CoV-19, vplivajo tudi na ta segment. Stroka je že podala svoje smernice , ki jim pri svojem delu na tem področju sledimo tudi v BV Finančna Skupina d.o.o. Na kaj velja opozoriti?
👉 SARS-CoV-19 po veljavnih standardih pomeni nepopravljalni dogodek/okoliščino, zaradi katere se vrednosti sredstev, prepoznane v računovodskih izkazih na dan 31.12.2019 ne popravljajo. V kolikor je vpliv tega dogodka na tako pripoznane vrednosti sredstev bistven, to navedemo v razkritjih.
👉 Ko bodo dejanski vplivi SARS-CoV-19 že bolj vidni in znani ter bo možno z višjo stopnjo gotovosti oceniti njegove posledice, je priporočljivo izdelati novo oceno vrednosti, z novim datumom ocenjevanja v letu 2020.

Dokument: Ocenjevanje vrednosti- COVID-19 – SIR

Glede na trenutno nepredvidljivost se bomo pri obeh korakih srečali z visokim tveganjem ustrezne ocene, zato je priporočljivo sodelovanje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oz. finančnega svetovalca.

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo, da bo vrednost sredstev vašega podjetja tudi v teh okoliščinah prikazana realno in po pravilih stroke in dobrih praks.

#BusinessEvaluation #bvfg