Spoštovane podjetnice & podjetniki, managerji & managerke!
Je v vašem podjetju prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa COVID-19❓

Potrebujete kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije❓
Za omilitev teh težav lahko pri #SIDBanki zaprosite za kredit z ročnostjo 2-12 let, v višini 100.000 – 7 milijonov EUR za MSP in do 12 milijonov EUR za velika podjetja. Pridobljena sredstva lahko namenite za kritje:
➡️nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
➡️nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
➡️stroškov dela.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati podjetje vam prikazujemo na spodnji grafiki, v BV Finančna Skupina d.o.o. pa vam ob tem nudimo tudi vso strokovno podporo pri pridobivanju teh sredstev (ocena izpolnjevanja pogojev, priprava vlog, pogodbene dokumentacije itd.) in s tem pogojev za nemoteno poslovanje. 🎯


Več o razpisu na spodnji povezavi⬇️
https://lnkd.in/gf9MEdR

Za vas pa že spremljamo tudi pripravo razpisa za pridobitev sredstev iz programa MSP9, namenjenega samostojnim podjetjem, MSP in zadrugam. 💡