Trenutno smo priča ponovnemu zagonu gospodarstva po krizi zaradi COVID-19, česar smo podjetniki zelo veseli. Vendar pa se ne smemo veseliti prehitro, saj obstaja velika verjetnost drugega vala epidemije, kar lahko pomeni nastanek ponovnih težav za gospodarstvo in s tem ponovnega boja podjetij in vseh nas na trgu. Ravno zaradi tega je ključno, da likvidnost podjetij v tej fazi še bolj okrepimo in utrdimo ter se pripravimo na prihodnost.  Podjetja moramo svoj denar za prodan produkt ali opravljeno storitev čim hitreje prejeti ter izboljšati likvidnostno situacijo »Be aware be prepare«.

Pri izvajanju vseh teh ukrepov in koriščenju instrumentov in mehanizmov , prilagojenih potrebam v času covid-19 vam lahko pomagamo v BV Finančna Skupina, kjer se poleg ocenjevanja vrednosti podjetij ukvarjamo tudi s finančni svetovanjem majhnim, srednjim in velikim podjetjem, katerim po potrebi na novo definiramo njihovo poslovni model, re-definiramo projekcije in definiramo finančno strategijo. Celoten splet naših storitev na tem področju je razviden iz spodnje grafike. Glede na fazo odzivanja na krizo, v kateri se nahajate , izzive s katerimi se srečujete, in vaše lastne vire za reševanje teh izzivov, se lahko odločite za posamezno storitev, posamezen sklop storitev ali pa celoten spekter.

 

Za več informacij smo na voljo na info@bvfg.si