POSLOVNI NAČRT je eden najosnovnejših in neobhodnih dokumentov, ko

➡se podajamo v podjetništvo, ko razvijamo podjetniško idejo ali podjetniško zgodbo

➡odpiramo novo podjetje

➡razvijamo nov produkt, novo storitev

➡širimo poslovanje, vstopamo na nove trge

➡pridobivamo kreditna sredstva pri bankah

➡se prijavljamo na razpise za nepovratna sredstva

➡iščemo investitorje, sovlagatelje in druge vire kapitala

in v katerem med ostalim opredelimo

✔poslanstvo, vizijo in cilje

✔pričakovane rezultate (tržne, finančne, tehnično-tehnološke) ob upoštevanju različnih predpostavk in scenarijev

✔korake za dosego teh ciljev

V poslovnem načrtu se združijo znanja s področja financ, trženja, kadrov, prava, managementa. Zato je pri tem smiselno najeti strokovnjake, ki vam ne bodo zgolj izdelali poslovni načrt, temveč tudi pomagali pri njegovem uresničevanju in s tem doseganju ciljev zaradi katerih je bil načrt izdelan. Še posebej v negotovih časih, ko na pomenu vse bolj pridobiva t.i. scenarijsko načrtovanje, vam bodo na voljo tudi za redno preverjanje predpostavk , predvidevanj in novih priložnosti ter prilagajanje poslovnih načrtov spremenjenim okoliščinam.

Skupaj z dobrim poslovnim načrtom novim priložnostim naproti.