Po objavi #AJPES so slovenske gospodarske družbe v 2019 poslovale uspešno, tako z vidika povečanja čistih prihodkov od prodaje, dobička iz poslovanja in čistega dobička. Vzdržna je ostala tudi zadolženost, ki je skupaj z ugodnimi gibanji na finančnih trgih prispevala k znižanju stroškov financiranja.

Zaradi posledic epidemije Covid-19 na poslovanje podjetij (po zadnji anketi GZS naj bi prihodki podjetij v letošnjem letu upadli za več kot 17%) je na mestu vprašanje o relevantnosti teh podatkov pri ocenjevanju bonitete podjetij s katerimi poslujemo oziroma vstopamo v poslovna razmerja. Lahko nam sicer pokažejo, v kakšni kondiciji so podjetja pričakala krizo, s kako debelo likvidnostno blazino, niso pa zadostna opora za naprej, zato moramo pozorno spremljati tekoče poslovanje podjetij, izkoriščanje pomoč države za omilitev posledic, napovedi in vse druge razpoložljive informacije. Pri tem so lahko v pomoč bonitetne informacije AJPES, Bisnode itd. kot tudi podrobne analize s konkretnimi predlogi in pomoč pri sprejemanju ter izvajanju poslovnih odločitev, ki jih nudimo finančni svetovalci.

V obdobju negotovosti so prave informacije nujne za zgodnje zaznavanje morebitnih težav in s tem za pravočasne in ustrezne poslovne odločitve.