A GOOD DECISION IS BASED ON KNOWLEDGE, NOT ON NUMBERS (Plato).

Leto 2020 je zaradi pandemije izrazito v znamenju številk. Spremljamo številčne podatke o širjenju okužbe s Covid-19, krčenju gospodarstva, padcu BDP in dnevno podatke o poslovanju v naših organizacijah. Jesenske napovedi o krčenju gospodarstva za letošnje leto so se za nekatera območja, tudi za Slovenijo, s strani MDS in ostalih inštitucij rahlo izboljšale, leto 2021 bo leto okrevanja, ki bo počasnejše od prvotno napovedanega, sledila naj bi počasna ustalitev gospodarske rasti. Vlade podaljšujejo ukrepe za podporo gospodarstvu, EK razširja področja uporabe začasnega okvira za državno pomoč.

Številke so pomembne in vsaka pomoč je dobrodošla, ključni pa sta predvsem lastna #proaktivnost in #odgovornost, česar se večina podjetij tudi zaveda in
➡skrbi za varnost, psihološko odpornost, izobraževanje in #opolnomočenjezaposlenih
➡se proaktivno in učinkovito odziva na spremembe s prilagajanjem poslovnih modelov
➡pravočasno sprejema ukrepe ob upoštevanju različnih scenarijev
➡skrbi za ustrezno #likvidnost in nadzor nad denarnim tokom ter obvladovanje tveganj
➡izmenjuje dobre prakse

Pri tem vam lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagamo tudi zunanji svetovalci #SkupajZmoremo.