‘Never take your eyes off the cash flow, because it’s the lifeblood of your business.”-  Sir Richard Branson

Najpomembnejša stvar v poslovanju je #Likvidnost. Brez likvidnosti tudi ni investicij in ni razvoja. V BV Finančna Skupina d.o.o. to nenehno poudarjamo in vam v sklopu svojih storitev ponujamo vrsto ukrepov in orodij za obvladovanje likvidnosti tudi v najzahtevnejših okoliščinah, bodisi z lastno ekipo ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji.

Danes vas želimo opozoriti na #faktoring, ki omogoča hiter in enostaven dostop do likvidnih sredstev na osnovi odstopljenih terjatev. Primeren je za podjetja vseh velikosti, zagotavlja takojšnje poplačilo vaših terjatev in s tem učinkovito upravljanje vaših financ. Poleg neposrednega vpliva na likvidnost, se učinki faktoringa kažejo tudi v:
➡zmanjšanju tveganja neplačila terjatev
➡sproščanju kreditnega potenciala pri bankah
➡zmanjševanju potreb po zadolževanju
➡izboljšanju bonitetne ocene
➡povečanju konkurenčnosti zaradi možnosti dogovarjanja daljših plačilnih rokov

Skupaj z nami do ustrezne likvidnosti in s tem do stabilnega poslovanja.

#Liquidity #Factoring #Stability #Development #Reselience