V zahtevnih situacijah je potrebno včasih uvesti učinkovite, kratkoročne ukrepe, ki pa dolgoročno niso nujno pozitivni. Eden takih ukrepov je zniževanje stroškov, kjer se običajno najprej »zahvalimo za sodelovanje« zunanjim svetovalcem ali pa se ne odločimo, da bi jih najeli. Dejansko pa bi jih takrat še bolj potrebovali oz. se ravno takrat pokaže njihova prava vrednost.

Zakaj❓ Ker:
➡pomagajo na dogajanje gledati objektivno
➡preprečijo prenagljene in pomagajo sprejeti prave in pravočasne odločitve
➡prepoznavajo priložnosti, ki jih ponuja kriza
➡pomagajo zmanjšati negativne dejavnike
➡vas naučijo kaj in kako delati, da bodo učinki optimalni

Včasih je dovolj že to, da vam potrdijo ustreznost vaših ukrepov. Pri tem je pomembno izbrati svetovalca, ki je strokoven, kompetenten, ki vam prinaša koristi in ki mu predvsem zaupate. Za to pa je potreben čas, saj se dober odnos ne vzpostavi čez noč. In kot velja povsod, je tudi tu najpomembnejši odnos. Zato naj bo tudi pri ocenjevanju učinkovitosti svetovalca v ospredju #ODNOS in ne zgolj #DOpriNOS.