Obveščamo vas, da je trenutno aktualnih kar nekaj razpisov s katerimi si lahko pomagate pri likvidnosti podjetja. Za pomoč in storitev na ključ nas kontaktirajte na info@bvfg.si.

AKTUALNI RAZPISI:

P7C – BREZOBRESTNI KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC COVID-19 NA GOSPODARSTVO

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gosodarstvo.

 • Razpisodajalec: Slovenski podjetniški sklad
 • Višina financiranja: 5.000 – 50.000 EUR
 • Kredit lahko predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov
 • Doba financiranja: 1 – 5 let
 • Obrestna mera: Brezobrestni kredit
 • Moratorij: 1 – 6 mesecev (se šteje v odplačilno dobo kredita)
 • Zavarovanje:
  – 5 bianco menic za kredit do 25.000 EUR;
  – 5 bianco menic ter sklenitev pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa za kredit do 50.000 EUR
 • Upravičenci: MSP iz Vzhodne in Zahodne kohezijske regije, s sedežem izven problemskih območij in imajo glavno dejavnost po SKD v kategorijah:
  – I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
  – I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov
  – I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
  – I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
  – N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnost
  – N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
  – R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
  – N49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet
 • Rok za oddajo vlog: 24. 08. 2020 in 09. 10. 2020
 • Več o razpisu TUKAJ.

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1 

Namen produkta je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

 • Razpisodajalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
 • Višina financiranja: 5.000 – 50.000 EUR
 • Kredit lahko predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov
 • Doba financiranja: 1 – 5 let
 • Obrestna mera: Brezobrestni kredit
 • Moratorij: 1 – 6 mesecev (se šteje v odplačilno dobo kredita)
 • Zavarovanje:
  – 5 bianco menic za kredit do 25.000 EUR;
  – 5 bianco menic ter sklenitev pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa za kredit do 50.000 EUR
 • Upravičenci: MSP iz Vzhodne in Zahodne kohezijske regije, s sedežem na problemskih območjih.
 • Rok za oddajo vlog: 24. 08. 2020 in 09. 10. 2020
 • Več o razpisu TUKAJ.

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Odprt je nov razpis za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju internacionalizacije poslovanja.

 • Razpisodajalec: SPIRIT Slovenija
 • Predmet razpisa: Sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih in predstavitvenih ter trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini MSP s sedežem v republiki Sloveniji
 • Namen razpisa: Blaženje posledic epidemije COVID-19 na MSP na področju internacionalizacije poslovanja, pri čemer je pomoč usmerjena v ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci in za zagotovitev pogojev za promocijo izdelkov/storitev MSP na tujih trgih.
 • Možni znesek pomoči: 3.000 EUR –  9.999 EUR
 • Višina sofinanciranja: do 70 % upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek)
 • Rok za oddajo vlog:Skrajni rok je 15. 9. 2020 oz. do porabe sredstev
 • Več o razpisu TUKAJ.

 

Za več informacij nam piši na info@bvfg.si.